seznam článků
Cestopis Wachau
Retz,Rosenburg,Krems,Stift Göttweig
Grafenegg,Stein,Dürnstein,St. Michael,Spitz,Burg Oberranna,Willendorf,Schwallenbach,Weissenkirchen
Weissenkirchen,Aggstein,Schönbühel,Emmersdorf,Leiben,Artstetten,Schallaburg,St. Lorenz,Fotogalerie
Všechny strany

Jižní Morava a údolí Wachau 2016 - cestopis

Čtvrtek 17.11.2016 - Vrbice, vodní mlýn ve Slupi, Znojmo

V polovině listopadu máme 4 dny volna, tak jsme se rozhodli poznat zase nějaký kout naší země a zavítat také k našim jižním sousedům, do Rakouska. Odjíždíme ve čtvrtek ráno v 8:15 z Ostravy. Zima je znát, venku jsou pouhé 4,5°C.

Zde je mapa trasy našeho výletu:

Přijíždíme na jižní Moravu do vinařské oblasti Modré hory.
DSC_7540 Vrbice_vinne sklepy na Strazi
Navštěvujeme vinařskou obec Vrbice, založenou německými kolonisty kolem r. 1220 jako Michelsdorf. Venku je šílená mlha a jenom 3,5°C. Prohlédli jsme si starobylé vinné sklepy na Stráži, kterou jsou vybudované až v sedmi patrech nad sebou a jsou kamenné. Místní zvláštností je záliba v gotickém lomeném oblouku v průčelí vstupu.  Presúz, vstupní část sklepa s lisovnou, vězí pod zemí a do uličky se obrací kamennou štítovou stěnou. Začali je hloubit na přelomu 18. a 19. stol. v pískovci nebo slepenci. Nikde nikdo, viditelnost je hodně špatná. Ochutnáváme i místní vinnou révu. Hrozny jsou slaďounké. Za dobré viditelnosti, což dneska není, jsou ze Strážního kopce překrásné výhledy do okolní vinařské krajiny. Na kopci se nachází kostel a nějaký památník. U prostřed obce dřevěný lis na víno. Na druhém konci se nachází kopie dřevěného větrného mlýna.
DSC_7530 Vrbice_vinne sklepy na Strazi DSC_7536 Vrbice_vinne sklepy na Strazi DSC_7541 Vrbice_vinne sklepy na Strazi DSC_7547 Vrbice_vinne sklepy na Strazi a vetrny mlyn DSC_7551 Vrbice_vinne sklepy na Strazi a vetrny mlyn DSC_7555 Vrbice_vinne sklepy na Strazi a vetrny mlyn DSC_7533 Vrbice_vinne sklepy na Strazi  

Na oběd se zastavujeme v obci Drnholec v obyčejném hostinci U Ondrů. Zrovna mají na menu samé zvěřinové speciality. To jsme ani nečekali. Dal jsem si zvěřinový špíz s rýží za 75 kaček a ovocný čaj za lidových 15 kaček. Martin si dal za 25 korun bažantí polévku, za 70 vepřové rizoto a vyzkoušel pivo Hostan Hradní, 11° ležák za 14 korun. Venku drobně prší.

Přijíždíme do obce Slup, 14 km od Znojma. Zde se nachází pozoruhodná renesanční stavba velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. Svým rozsahem a architektonickým ztvárněním je vodní mlýn opravdu ojedinělou a zajímavou technickou památkou. V roce 2009 zde byla otevřena nová expozice Vývoj mlynářství, za kterou Technické muzeum v Brně získalo 1. místo v soutěži Gloria musaealis. Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních prostorách mlýna, kde si návštěvník může prohlédnout čtyři kompletní výrobní celky – staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Na nich lze vysvětlit celý proces mletí obilí. Technickou památkou je také Krhovicko-jaroslavický náhon, na kterém mlýn leží. V současné době dosahuje délky přes 30 km. Otevřený je od dubna do října, úterý - neděle 9-12 a 13-17, vstupné je 60 Kč a prohlídka vodního mlýna je možná pouze s průvodcem. My jsme si mlýn i vodní kola prohlédli zvenčí. Trochu se oteplilo na 5,5 stupňů.
DSC_7568 Vodni mlyn ve Slupi DSC_7566 Vodni mlyn ve Slupi DSC_7571 Vodni mlyn ve Slupi DSC_7569 Vodni mlyn ve Slupi

Pokračujeme do Znojma. Kdysi jsem tady byl, ale moc si ho nevybavuju a jsem překvapený jak je to pěkné město se spoustou pamětihodností.
Parkujeme zdarma na Masarykově (dříve) Dolním náměstí v samém centru města. Již zde se nachází několik zajímavých památek města. V dlažbě na náměstí se nachází kamenná deska s letopočtem 1437. Traduje se, že označuje místo, kde spadl z koně nemocný Zikmund Lucemburský, když městem projížděl na své cestě z Prahy do Uher. Císař a král, jemuž se už od dětství kvůli barvě vlasů přezdívalo Liška ryšavá, zemřel na znojemském hradě 9. prosince 1437.
Dům umění Jihomoravského muzea ve Znojmě se nachází v domě č.p. 11 a patří k nejkrásnějším ukázkám toho, jak znojemští měšťané prosperovali v zlatém věku renesance. Jde o první renesanční palác ve Znojmě. Uvnitř jsme si vyzvedli zdarma plánek města.
DSC_7576 Znojmo_Dum umeni Jihomoravskeho muzea
Na jižní straně Dolního (Masarykova) náměstí stojí kostel sv. Jana Křtitele s kapucínským klášterem.
Poblíž stojí Vlkova (Vlčí) věž. Je to nejlépe dochovaná a také nejmohutnější hranolová věž gotického opevnění Znojma. Bývala součástí složitého fortifikačního systému Dolní či Vídeňské brány. Dá se za poplatek vylézt i nahoru, ale je mlha, takže bychom stejně toho moc neviděli. Ještě že se aspoň trochu oteplilo. Ale i tak je to na čepku a rukavice.
DSC_7586 Znojmo_Kostel sv. Jana Krtitele a Olivetska kaple DSC_7587 Znojmo_Masarykovo nam. a Mariansky sloup DSC_7580 Znojmo_Vlkova vez_soucast Dolni brany
Další památkou na náměstí je Daunův palác, renesanční dům s klenutými prostory, který vznikl v 16. stol. přestavbou dvou středověkých domů. Výstavba domu pokračovala ve století 18. a ještě před jeho koncem byla dovršena úpravou hlavního průčelí.
DSC_7590 Znojmo_Daunuv palac
Od něj pokračujeme Velkou Mikulášskou ulicí k děkanskému chrámu sv. Mikuláše z 12. století, který je výraznou dominantou města Znojma. Nachází se na Mikulášském náměstí. V interiéru zaujme především barokní kazatelna ve tvaru zeměkoule. Pozoruhodný je i přilehlý gotický dům na Mikulášském nám. č. 10 s dochovaným původním členěním interiéru. Domy dnes po rekonstrukci slouží jako turistické penziony. Věrohodnou ukázkou, jak bydlel duchovní personál příslušející ke chrámu sv. Mikuláše, je soubor gotických obytných domů nacházejících se na jihovýchodním okraji Mikulášského náměstí.
DSC_7593 Znojmo_Velka Mikulasska ulice_Dekansky chram sv. Mikulase DSC_7599 Znojmo_Dekansky chram sv. Mikulase DSC_7609 Znojmo_Dekansky chram sv. Mikulase DSC_7603 Znojmo_Rimskokatolicka farnost u kostela sv. Mikulase DSC_7605 Znojmo_Mikulasske nam.
Samotná Kaplanka (ul. U Branky č. 6) představuje jedinečně dochovaný jednopatrový pozdně gotický palác s vysokou polovalbovou střechou, na jehož nádvoří dodnes zajišťuje visutá dřevěná pavlač komunikaci mezi jednotlivými obytnými místnostmi. Pozdně gotické sedlové portálky a pravoúhlé okénko v arkýři vlevo od vjezdu datují stavbu do poloviny 15. století. Naskýtá se odtud krásný výhled na řeku Dyji a vinici Rajská zahrada rozkládající se přímo pod ní.
DSC_7597 Znojmo_Kaplanka DSC_7602 Znojmo_Vinice Rajska zahrada a Zeleznicni viadukt
Procházíme starými uličkami. Přicházíme ke Znojemskému městskému pivovaru, který se nachází hned vedle Znojemského hradu. Zrovna probíhá november fezt, oslavy 1. narozenin Znojemského městského pivovaru. Vystupují tady různé kapely, je tady několik stánků s jídlem, za 20 korun se dá ochutnat několik druhů piva včetně 12% Znojemské IPY a zdarma je i exkurze pivovarem.
DSC_7636 Znojmo_Znojemsky pivovar
Hned vedle na ul. Přemyslovců 130/6 se nachází bývalý minoritský klášter ze 13. stol. K nejstarší části budovy patří severní křídlo s křížovou chodbou  a okna v severozápadním koutě ambitu, na jejichž parapetní desce jsou zachovány reliéfy erbů panovnických rodů z doby okolo roku 1310. Východní křídlo s kapitulní síní má již v křížové chodbě pozdně gotické klenby. K jižní straně kláštera přiléhal kostel Nanebevzetí P. Marie, který však byl v minulém století zbořen. V objektu kláštera se konávaly moravské zemské sněmy a v kryptě kostela byl pochován po bitvě na Moravském poli až do roku 1296 král Přemysl Otakar II. Dnes jsou zde pracovny, ředitelství a výstavní prostory Jihomoravského muzea ve Znojmě.
DSC_7613 Znojmo_Minoritsky klaster
Hned naproti se nachází vyhlídková plošina, odkud se naskýtá výhled na Znojemský hrad a údolí Gránického potoka.
DSC_7616 Znojmo_Znojemsky hrad z vyhlidky na ul. Premyslovcu
Jižní přístupovou cestou procházíme na Znojemský hrad. Je odtud krásný výhled na město, radniční věž, chrám sv. Mikuláše a přilehlou kapli sv. Václava, do údolí řeky Dyje.
DSC_7625 Znojmo_Dekansky chram sv. Mikulase_Kaple sv. Vaclava a Radnicni vez
Dostáváme se k cenné románské rotundě Panny Marie a svaté Kateřiny z 12. století, která je národní kulturní památkou ČR. a patří k chloubám města. Je památkově chráněna z důvodu zachovalých nástěnných maleb z roku 1134, jež zobrazují přemyslovskou rodovou pověst a podobizny vládnoucích přemyslovských knížat a králů a také podobizny moravských údělných knížat. Je jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského hradu ve Znojmě, založeného na přelomu 11. a 12. století knížetem Konrádem I. a jeho synem Litoldem jako sídelní centrum údělného knížectví a hlavní pevnost na jižní hranici přemyslovské Moravy.
DSC_7629 Znojmo_Rotunda Panny Marie a sv. Kateriny
Znojemský hrad se vypíná nad údolím Gránického potoka. Hradní pevnost byla zapojena do systému celoměstského opevnění a stala se centrem významných historických událostí v dějinách státu. Další zachovanou částí hradu, je Deblinský zámek.
DSC_7633 Znojmo_Znojemsky hrad_Deblinsky zamek
Přešli jsme k ikoně Znojma a tou je hranolová Znojemská radniční věž. Symbol jeho slavné historie a nejkrásnější ukázka znojemské pozdní gotiky. Zaujme hlavně jedinečnou věžičkovou střechou. Na objednávku zdejších konšelů byla 80 m vysoká dominanta města postavena v letech 1445-1448 kamenickým mistrem Mikulášem ze Sedlešovic. Po vystoupání po 162 schodech nabízí jedinečný výhled až na vrcholky rakouských Alp. Hned vedle na ul. Obroková č. 10 se nachází turistické centrum a Golčův palác. A v č. 8 na téže ulic je pěkný sgrafitový dům. My jsme si zašli do Kafe U Radnice na zákusek, kávičku a horkou čokoládu, abychom se trochu ohřáli.
DSC_7639 Znojmo_Radnicni vez DSC_7641 Znojmo_Golcuv palac_Obrokova ul. 10 DSC_7640 Znojmo_Obrokova ul. 3_8
K unikátním historickým památkám nejen v České Republice, ale i v rámci střední Evropy patří rozsáhlé několikapatrové Znojemské podzemí z 13. až 17. století. Jedná se o systém podzemních chodeb a sklepů, který je dlouhý téměř 27 km a má až 4 patra. Vstup a prohlídková trasa začíná ve dvoře arkádového domu na Slepičím trhu č. 2. Původně jsme dovnitř jít nechtěli, ale nalákalo nás mimosezonní vstupné 65 korun. Měli jsme štěstí, že jsme stihli poslední prohlídku toho dne v 16 hodin. Bylo nás pouze 6. Absolvovali jsme klasický prohlídkový okruh s průvodcem, který trval 70 minut. Kupodivu se v podzemí udržuje stálá teplota 12-13°C, takže jsme se i zahřáli.
DSC_7643 Znojmo_Znojemske podzemi_Slepici trh DSC_7645 Znojmo_Znojemske podzemi DSC_7651 Znojmo_Znojemske podzemi
Rozlehlé bludiště podzemních chodeb a sálů, situované pod celým areálem středověkého města, vzniklo v průběhu 14. až 15. století propojením sklepních prostor jednotlivých měšťanských domů a paláců. Smyslem tohoto propojení byla snaha ochránit obyvatele města před útrapami spojenými s obléháním města a případným rabováním cizích vojsk přímo ve městě po jeho dobytí. Labyrint pod městem je několika chodbami propojen s okolní krajinou, což mohlo právě v dobách války a obležení být klíčové pro zásobování měšťanů. Podzemí mohlo poskytnout útočiště obyvatelům města i na dlouhou dobu - prostory byly odvětrány řadou šachet, sklepní ohniště či krby byly propojeny s komíny městských domů, vykopáno zde bylo několik studen a odvodňovací systém. Znojemské podzemí bylo budováno za pomoci jihlavských či kutnohorských havířů na několika úrovních. Vytěžený materiál mohl sloužit na stavbu či opravu městských hradeb. V případě, že by do labyrintu pronikl nepřítel, mohlo znojemské podzemní bludiště, plné kluzkých a úzkých přechodů a propadel, sloužit i jako smrtonosná past. Dokonce se zde natáčel v roce 2012 i mysteriózní thriller Labyrint s Lucií Vondráčkovou. Prohlídka stála za to a jsem rád, že jsme tam šli.
DSC_7656 Znojmo_Znojemske podzemi DSC_7660 Znojmo_Znojemske podzemi DSC_7669 Znojmo_Znojemske podzemi DSC_7664 Znojmo_Znojemske podzemi_vyusteni do kanalu na chodniku
Potom se vracíme na Dolní náměstí, které je krásně nasvícené včetně Mariánského sloupu.
DSC_7686 Znojmo_Radnicni vez DSC_7688 Znojmo_Masarykovo nam._Mariansky sloup
Nasedáme do auta a jedeme na hotel. Projíždíme kolem Městského divadla a rozsáhlého Louckého kláštera, na který nám už nezbyl čas. Jedná se o premonstrátský klášter z r. 1190 založený v Louce (dnes část města Znojmo). Po staletí byl jedním z nejvýznamnějších klášterních komplexů ve střední Evropě. Kdysi býval duchovním a hospodářským centrem Znojemska. Dnes zde sídlí firma Znovín Znojmo, jedna z nejvýznamnějších vinařských společností v České republice. Prohlídka kláštera zahrnuje obrazovou galerii, vzácnou románsko-gotickou kryptu pod klášterním kostelem, muzeum bednářství a vinařství, klášterní sklepy i ochutnávku vín.
Zajímavý může být i křížový sklep v Příměticích, část Znojma. Prohlídky a ochutnávky probíhají ovšem pouze od ledna do srpna. Přímětický vinný sklep si na své konto může připsat několik nej: patří k největším křížovým sklepům na světě, zrají v něm ta nejlepší znojemská vína a unikátní je i zdejší akustika, na jejíž adresu nešetřil chválou dokonce slavný dirigent Rafael Kubelík. Raritou je zejména takzvaný jezuitský telefon – když potichu promluvíte do zdi, Váš hlas se po klenbě donese na opačnou stranu chodby.  Křížový sklep v Příměticích si nechala postavit znojemská jezuitská kolej v letech 1740–1756 na půdorysu ve tvaru kříže. Svými rozměry sklep představuje světovou raritu: hlavní chodba s obrovskými sudy po obou stranách je 110 metrů dlouhá a necelých deset metrů široká, rameno kříže pak měří 56 metrů, klenby jsou šest a půl metru vysoké, v kopuli ještě o jeden a půl metru vyšší. Jedinečné je i zdejší klima; stěny a stropy Křížového sklepa totiž pokrývá silná vrstva ušlechtilé sklepní plísně Rhacodium cellarae, která je tak dokonalým regulátorem vlhkosti, že není potřeba žádné klimatizační zařízení. V přímětickém sklepním hospodářství Znovín Znojmo zpracovává vína bílých odrůd. Vína zrají jak v tradičních dubových a akátových sudech, tak v moderních nerezových tancích, průběžně zde bývá uloženo 750 000–1 200 000 litrů bílého vína.

Večer je zase 6°C. Přijíždíme k nákupnímu a zábavnímu centru Excalibur City v Hatích u Znojma, u hranic s Rakouskem. Jak to všechno v noci svítí a bliká, tak si připadám jako v Las Vegas. Kolem se nachází i Kasína. Vlezli jsme do Free shopu s alkoholem. Takový výběr jsem dlouho neviděl. Něco bylo levnější než kdekoliv jinde, některé věci naopak dražší.

V 18:15 již konečně přijíždíme na Hotel Savannah**** deluxe ve Chvalovicích, Hatě 198 (Tel.: +420 515 284 084, E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Jedná se o luxusní 4* hotel s American Chance Casinem Route 59 na hranicích s Rakouskem.
DSC_7691 Hotel Savannah Chvalovice Hate_Lobby
Máme rezervovaný na 2 noci pokoj Komfort, na poukazy Holiday Plus, kdy si musíme zaplatit povinný poplatek za bufetovou snídani a 3-chodovou večeři 41 eur/os./noc. Každopádně je to levnější než normální noc se snídaní. Hotel působí velmi luxusním a okázalým dojmem a to jak z venku, tak hned při vstupu do lobby hotelu. Určitě nezklame i ty nejnáročnější klienty.
DSC_7703 Hotel Savannah Chvalovice Hate_Lobby DSC_7704 Hotel Savannah Chvalovice Hate_Lobby a recepce 
Parkování před hotelem je zdarma. Dostali jsme pokoj Komfort č. 208 ve 2. patře. Výhled sice nic moc, ale pokoj je fakt luxusní. Je tady klimatizace, vyhřívaná podlaha v koupelně, nádherná koupelna s vanou a toaletou, telefon, LCD televize s příjmem satelitních programů, minibar, trezor, internet - WIFI (dosah je i na pokojích).
DSC_7693 Hotel Savannah Chvalovice Hate_Pokoj Komfort DSC_7694 Hotel Savannah Chvalovice Hate_Pokoj Komfort DSC_7698 Hotel Savannah Chvalovice Hate_Pokoj Komfort
Check-in je od 14 hodin. Poslíček nám odnesl kufry do pokoje. Jen jsme se vybalili a vyrazili jsme na večeři. Mile nás překvapilo, že nebyla tříchodová, ale formou bufetu. Podává se do 22 hodin. Byla tady polévka - zeleninový krém, k tomu teplé rozpečené pečivo několika druhů, dva druhy salátu, brambor vařený, pečený, těstoviny, smažené kuřecí špalíky obalené v sezamu, krůtí maso v nějaké omáčce, vepřové rolády, ryba a nějaká bábovka. Můžeme sníst kolik zvládneme. Pití se samozřejmě platí.
DSC_7699 Hotel Savannah Chvalovice Hate_vecere
Najezení jsme se vydali do hotelového wellness centra, které je pro ubytované hosty zdarma. Je možný i placený vstup pro lidi zvenčí. Otevřeno je do 22 hodin. Na recepci jsme si zaplatili 50 korun za župan na celý pobyt. Je tady sauna, parní lázeň, plavecký bazén (22x8m) který měl 28°C, kardiofitness,...). Je tady max. 8 lidí. K dispozici jsou i lehátka a pitná voda. Bezva relax. Trochu jsme si odpočinuli po celém dni. Potom jsme se dívali na pokoji na televizi než jsme usnuli.
DSC_7707 Hotel Savannah Chvalovice Hate_Lobby